• Odbierz prezent
ATLANTAPL: raport finansowy (2021-03-31 17:11)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-07-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
ATLANTA POLAND SA
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTAPLHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-557Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Załogowa17
(ulica)(numer)
058 5220600058 5220564
(telefon)(fax)
info@atlantapoland.com.pl
(e-mail)(www)
5830013129190297892
(NIP)(REGON)
Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów156 877151 15834 80735 027
Zysk na działalności operacyjnej6 3004 4441 3981 030
Zysk brutto5 1173 9941 135926
Zysk netto4 0473 180898737
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej22 561-14 1615 006-3 281
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 320-827-515-192
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-16 94511 159-3 7602 586
Przepływy pieniężne netto, razem3 296-3 829731-887
Aktywa razem169 673168 19736 76737 662
Zobowiązania długoterminowe36 89143 0867 9949 648
Zobowiązania krótkoterminowe56 07950 74912 15211 363
Kapitał własny76 70374 36216 62116 651
Kapitał podstawowy76 70374 36216 62116 651
Liczba akcji6 091 9046 091 9046 091 9046 091 904
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR)0,660,520,150,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)12,5912,212,732,73

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
PlikOpis
Sprawozdanie_finansowe_ ATLANTA POLAND I półrocze 2020_2021.pdfsprawozdanie finansowe
Sprawozdanie_Zarządu_ATLANTA_POLAND I półrocze 2020-2021.pdfsprawozdanie Zarządu
Atlanta - Raport z przeglądu 2020.pdfraport

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Piotr BielińskiPrezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk