• Odbierz prezent
ATLANTAPL: Korekta raportu nr 2/2021 w sprawie wstępnych wyników w I półroczu roku obrotowego 2020/2021. (2021-03-03 10:23)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Korekta raportu nr 2/2021 w sprawie wstępnych wyników w I półroczu roku obrotowego 2020/2021.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 2/2021 z dnia 1 lutego 2021r., w którym opublikowane zostały wstępne wyniki ATLANTA POLAND S.A. (Spółka) w I półroczu roku obrotowego 2020/2021 tj. w okresie od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020r. Zarząd Spółki informuje, że w stosunku do danych opublikowanych w ww. raporcie zmianie uległa wysokość zysku netto. Prawidłowa kwota zysku netto Spółki za ww. okres to 4.047 tys. zł a nie jak wskazano 4.409 tys. zł.
Poniżej pełna treść skorygowanego raportu nr 2/2021:
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, że wg wstępnych danych w I półroczu roku obrotowego 2020/2021 tj. w okresie od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020r. Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 156.877 tys. zł tj. wyższe o 3,8 % w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2019/2020 oraz osiągnęła zysk netto w wysokości ok. 4.047 tys. zł wobec zysku netto w wysokości 3.180 tys. zł osiągniętego w I półroczu roku obrotowego 2019/2020.
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podjął decyzję o publikacji wstępnych wyników finansowych za I półrocze roku obrotowego 2020/2021 z uwagi na fakt, iż zysk netto zrealizowany przez Spółkę w tym okresie były znacząco wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
Planowany termin publikacji raportu okresowego za I półrocze roku obrotowego 2020/2021 przypada w dniu 31 marca 2021r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATLANTA POLAND SA
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTAPLHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-557Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Załogowa17
(ulica)(numer)
058 5220600058 5220564
(telefon)(fax)
info@atlantapoland.com.pl
(e-mail)(www)
5830013129190297892
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Piotr BielińskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk