• Odbierz prezent
ATJ: raport roczny Spółki za rok obrotowy 2020 (2021-03-22 09:05)
fot. freepik.com
Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedziba w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2021 z dnia 28.01.2021, przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2020, wraz z załącznikami, to jest:

1/ jednostkowym sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2020;
2/ jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok 2020;
3/ opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2020;

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. - 6.3. i §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-22 09:05:09Bartosz RakowskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk