• Odbierz prezent
ATJ: Korekta raportu za II kwartał 2021 roku (2021-09-24 23:27)
Zarząd Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 10/2021 z dnia 13.08.2021, przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2021 roku.

Emitent wskazuje, że jedyna różnica pomiędzy danymi zawartymi w obecnie publikowanym rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.04.2021 - 30.06.2021, a danymi zawartymi w pierwotnie opublikowanym raporcie za II kwartał 2021 roku, sprowadza się do tego, że pozycja "zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów", miała wartość 14.774,92 zł, natomiast po korekcie pozycja ta ma wartość -15.030,00 zł.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-09-24 23:27:17Bartosz RakowskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk