• Odbierz prezent
ATENDE S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 r. (2021-04-13 21:29)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-04-13
Skrócona nazwa emitenta
ATENDE S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie podziału zysku Atende S.A. za rok 2020, zgodnie z którą postanowił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki powzięcie uchwały o przeznaczeniu kwoty w łącznej wysokości 36 343 344,00 zł pochodzącej z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 wynoszącego 50 419 314,52 zł na wypłatę dywidendy, tj. kwoty 1 zł na jedną akcję, i przeznaczeniu pozostałej części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 14 075 970,52 zł na kapitał zapasowy Spółki. Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie daty 27 maja 2021 r. jako dnia dywidendy oraz daty 8 czerwca 2021 r. jako terminu wypłaty dywidendy. Rekomendacja zostanie przedłożona radzie nadzorczej Spółki do oceny. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za 2020 r. podejmie zwyczajne walne zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATENDE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-736Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Konesera10a
(ulica)(numer)
+48 22 29 57 300+48 22 29 57 447
(telefon)(fax)
kontakt@atende.plwww.atende.pl
(e-mail)(www)
954-23-57-358 276930771
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-13Iwona BakułaWiceprezes Zarządu
2021-04-13Dariusz KacprzakProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk