• Odbierz prezent
Atal z wynikami finansowymi za III kwartał 2020 r. Wyższe przychody, wyższy zysk

19 listopada spółka z branży deweloperskiej Atal opublikowała wyniki kwartalne. Były one wyższe niż przed rokiem. Przewyższyły również oczekiwania analityków.

 

19 listopada przed sesją na GPW swe wyniki kwartalne opublikowały liczne spółki, w tym również deweloper Atal. W III kwartale przychody wyniosły 215,4 mln zł i były wyższe o 216,3%  niż przed rokiem. Okazały się też o 13% wyższe od konsensusu analityków, którzy spodziewali się przychodów na poziomie 190,3 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł 41,9 mln zł i był wyższy o 176,2% niż rok wcześniej. Przewyższył o 13,8% konsensus analityków na poziomie 36,8 mln zł. W III kwartale spółka wypracowała zysk operacyjny w wysokości 41,3 mln zł, co stanowi wzrost o 181% rdr. Był on wyższy o 36,4% od szacunków analityków na poziomie 36,4 mln zł. Spółka zakończyła III kwartał zyskiem netto w wysokości 31,2 mln zł. Był on wyższy o 195,6% niż przed rokiem. Przewyższył o 12% konsensus analityków, którzy spodziewali się zysku netto na poziomie 27,9 mln zł.

W okresie pierwszych trzech kwartałów łącznie Atal wypracował zysk netto w wysokości 82,4 mln zł wobec 70,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym okresie przychody wyniosły 671,1 mln zł wobec 418,7 mln zł rok wcześniej, a zysk operacyjny 107,3 mln zł w porównaniu do 91 mln zł przed rokiem

W pierwszych godzinach czwartkowej sesji na GPW kurs akcji Atalu jest notowany na poziomie poprzedniego zamknięcia i wynosi 32,3 zł.

Notowania: Atal SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:1AT/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk