• Odbierz prezent
ATAL S.A.: utworzenie Programu Emisji Obligacji (2021-03-19 17:46)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-19
Skrócona nazwa emitenta
ATAL S.A.
Temat
utworzenie Programu Emisji Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.03.2021r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji ("Program Emisji").

Podstawowe założenia Programu Emisji przewidują m.in.:
- emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 200.000.000 PLN w okresie do dnia 31.12.2021r.,
- emisje obligacji będą następowały w trybie oferty publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzania prospektu na podstawie art. 1 ust 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 oraz na podstawie art. 33 pkt. 1 Ustawy o obligacjach (Dz.U. 2018, poz. 238 ze zm.). Propozycje Nabycia obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych,

- obligacje nie będą miały formy dokumentu na podstawie art. 8 ust.1 Ustawy o obligacjach w związku z art. 5 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2020, poz.89 z późn.zm),

- seria lub serie obligacji zostaną, zgodnie z warunkami emisji tych serii, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji powierza się BNP Paribas Bank Polska S.A. w trybie przewidzianym zawartymi w tym celu umowami.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATAL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-400Cieszyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawowa27
(ulica)(numer)
+ 48 (33) 857 59 01+48 (33) 857 59 02
(telefon)(fax)
sekretariat@atal.plwww.atal.pl
(e-mail)(www)
5482487278240415672
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-19Zbigniew JuroszekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk