• Odbierz prezent
ATAL S.A.: Uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AX oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji (2021-04-01 17:25)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
ATAL S.A.
Temat
Uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AX oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.04.2021r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AX, oraz w sprawie wzoru Propozycji Nabycia Obligacji.

Zgodnie z powyższą Uchwałą w ramach Programu Emisji Obligacji, o którym Spółka informowała Raportem bieżącym nr 6/2021, wyemitowane zostaną Obligacje 2 letnie serii AX o wartości nominalnej do kwoty 120.000.000 PLN. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększony o stałą marżę w wysokości 2,15 punktu procentowego w skali roku. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATAL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-400Cieszyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawowa27
(ulica)(numer)
+ 48 (33) 857 59 01+48 (33) 857 59 02
(telefon)(fax)
sekretariat@atal.plwww.atal.pl
(e-mail)(www)
5482487278240415672
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Zbigniew JuroszekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk