• Odbierz prezent
ATAL S.A.: rekomendacja Zarządu dotycząca poziomu wypłaty dywidendy za 2020 rok (2021-03-18 19:56)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
ATAL S.A.
Temat
rekomendacja Zarządu dotycząca poziomu wypłaty dywidendy za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATAL S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką Dywidendową przekazaną Raportem bieżącym nr 9/2017 z dn. 21.03.2017r. oraz na podstawie opublikowanego jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego, podjął w dniu 18.03.2021r. uchwałę w przedmiocie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycji podziału zysku netto jednostki dominującej za 2020 rok, który wyniósł 145.699.707,42 zł w następujący sposób:
- kwotę 117.305.268,30 zł, tj. 3,03 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy
- kwotę 28.394.439,12 zł na kapitał zapasowy.

Niniejsza propozycja zostanie przedstawiona do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki, a następnie
skierowana do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podejmie ostateczną decyzję w tym przedmiocie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATAL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-400Cieszyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawowa27
(ulica)(numer)
+ 48 (33) 857 59 01+48 (33) 857 59 02
(telefon)(fax)
sekretariat@atal.plwww.atal.pl
(e-mail)(www)
5482487278240415672
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Zbigniew JuroszekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk