• Odbierz prezent
ASTRO SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 1.03.2021 r. (2021-03-08 17:05)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
ASTRO SA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 1.03.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 1 marca 2021 roku w Warszawie:

1) RK Productions Sp. z o.o. – posiadająca 20.230.751 akcji, z których przysługiwało 20.230.751 głosów, stanowiących 75,13% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 54,51% w ogólnej liczbie głosów;
2) Ryszard Krajewski– posiadający 6.698.372 akcji, z których przysługiwało 6.698.372 głosów, stanowiących 24,87% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 18,05% w ogólnej liczbie głosów;

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ASTRO Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ASTRO SAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-020Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chmielna28b
(ulica)(numer)
022 412 45 45022 741 30 95
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
526-100-38-79010749380
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08Ryszard KrajewskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk