• Odbierz prezent
ASTRO SA: Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu (2021-03-01 13:19)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
ASTRO SA
Temat
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy uprawnionych
Treść raportu:
Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się w dniu 1 marca 2021 roku w Warszawie:

1) RK Productions Sp. z o.o. – posiadająca 21.230.751 akcji, z których przysługuje 21.230.751 głosów, stanowiących 57,21% w ogólnej liczbie głosów;
2) Solser Management Limited - posiadająca 655.000 akcji, z których przysługuje 655.000 głosów, stanowiących 1,77% w ogólnej liczbie głosów
3) Ryszard Krajewski – posiadający 6.698.372 akcji, z których przysługuje 6.698.372 głosów, stanowiących 18,05% w ogólnej liczbie głosów;
4) Marlena Udziela-Grzybacz – posiadająca 1.650.000 akcji, z których przysługuje 1.650.000 głosów, stanowiących 4,45% w ogólnej liczbie głosów;
5) Adam Udziela – posiadający 1.650.000 akcji, z których przysługuje 1.650.000 głosów, stanowiących 4,45% w ogólnej liczbie głosów;

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ASTRO Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ASTRO SAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-020Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chmielna28b
(ulica)(numer)
022 412 45 45022 741 30 95
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
526-100-38-79010749380
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Ryszard KrajewskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk