• Odbierz prezent
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy (2021-02-24 22:56)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-02-24
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 lutego 2021 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję Spółki.

Łączna kwota przeznaczona na dywidendę (z zysku netto za rok obrotowy 2020) wynosi 51 894 251 złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-322Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Olchowa14
(ulica)(numer)
17 888 55 5517 888 55 50
(telefon)(fax)
www.asseco-see.com
(e-mail)(www)
813-351-36-07180248803
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-24Piotr JeleńskiPrezes Zarządu
2021-02-24Marcin RulnickiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk