• Odbierz prezent
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: raport finansowy (2021-02-24 22:30)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-02-24
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
35-322Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Olchowa14
(ulica)(numer)
17 888 55 5517 888 55 50
(telefon)(fax)
www.asseco-see.com
(e-mail)(www)
813-351-36-07180248803
(NIP)(REGON)
2594002WNMJDV73HRU660000284571
(LEI) (KRS)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody z działalności holdingowej64 607,0054 852,0014 440,0012 751,00
Przychody z działalności operacyjnej11 021,009 877,002 463,002 296,00
Zysk z działalności operacyjnej52 096,0042 675,0011 644,009 920,00
Zysk brutto61 670,0043 042,0013 784,0010 006,00
Zysk za okres sprawozdawczy58 337,0040 245,0013 039,009 355,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej45 790,0018 820,0010 234,004 375,00
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej7 135,00-29 696,001 595,00-6 903,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-49 478,00-15 047,00-11 059,00-3 498,00
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 14 491,0011 044,003 140,002 593,00
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)1,120,780,250,18
Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,120,780,250,18
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
YE'20 ASEE Standalone Financial Statements.xhtmlYE'20 Sprawozdanie finansowe ASEE S.A.
YE'20 ASEE Standalone Financial Statements.xhtml.xadesYE'20 Sprawozdanie finansowe ASEE S.A. - podpisy
YE'20 GASEE and ASEE Management Report.xhtmlYE'20 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy
YE'20 GASEE and ASEE Management Report.xhtml.xadesYE'20 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy - podpisy
Sp_ASEE_20p.xhtmlYE'20 Sprawozdanie z badania ASEE S.A.
Sp_ASEE_20p.xhtml.xadesYE'20 Sprawozdanie z badania ASEE S.A. - podpisy
YE'20 Informacja Zarzadu o wyborze firmy audytorskiej 70 pkt 7 i 71 pkt 7.xhtmlInfromacja Zarządu o wyborze audytora
YE'20 Informacja Zarzadu o wyborze firmy audytorskiej 70 pkt 7 i 71 pkt 7.xhtml.xadesInformacja Zarządu o wyborze audytora - podpisy
Ocena Rady Nadzorczej.xhtmlOcena Rady Nadzorczej ASEE S.A.
Oswiadczenie RN.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej ASEE S.A.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk