• Odbierz prezent
ASSECO POLAND: Powołanie Członków Zarządu Asseco Poland S.A. na nową kadencję (2021-03-23 15:43)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO POLAND
Temat
Powołanie Członków Zarządu Asseco Poland S.A. na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23 marca 2021 r. podjęła uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu Asseco Poland S.A. na nową 5-letnią kadencję obejmującą lata 2022-2026.
Na Członka Zarządu, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu powołany został Pan Adam Góral, zaś do pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu powołani zostali: Pan Andrzej Dopierała, Pan Krzysztof Groyecki, Pan Marek Panek, Pan Paweł Piwowar, Pan Zbigniew Pomianek, Pani Karolina Rzońca- Bajorek, Pan Sławomir Szmytkowski, Pan Artur Wiza oraz Pani Gabriela Żukowicz.
Powołanie jest skuteczne z dniem 1 stycznia 2022 r.
*
Adam Góral - Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktor nauk ekonomicznych. W latach 1979-1990 pracował w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, początkowo jako asystent, a kończył współpracę z uczelnią na stanowisku adiunkta. W latach 1991-1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce.
Sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco International, Asseco Central Europe, Asseco Western Europe, Asseco Data Systems oraz Gdyńskiego Klubu Koszykówki ARKA, a także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe i Asseco Business Solutions. Jest Członkiem Rady Nadzorczej w Asseco Enterprise Solutions oraz Podkarpackim Klubie Biznesu. Jest Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej.
Pan Adam Góral nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Adam Góral nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
*
Andrzej Dopierała - absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektrycznego, gdzie w 1988 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka.
Rozpoczął karierę zawodową w Stanach Zjednoczonych jako inżynier serwisowy oraz jako dyrektor serwisu w firmie usługowej Hogan Technical Services zajmującej się naprawą i konserwacją urządzeń elektroniki przemysłowej. W latach 1989-1991 pracował w kanadyjskiej firmie zajmującej się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą urządzeń elektronicznych dla przemysłu wydobywczego. W latach 1992-1993 pracował w Bull Poland oraz w Digital Equipment Polska.
W okresie od stycznia 1994 do lutego 2006 r. pracował w HP Polska, pełniąc kolejno funkcje: Dyrektora Marketingu i Kanałów Partnerskich (styczeń 1994 r. - maj 1996 r.), Dyrektora Działu Produktów Komputerowych (maj 1996 r. - lipiec 1998 r.) oraz Prezesa Zarządu (lipiec 1998 r. - luty 2006 r.). W 2006 r. objął funkcję Prezesa Zarządu Oracle Polska. W okresie od czerwca 2006 do listopada 2007 r. był Dyrektorem Oracle Fusion Middleware w Europie Centralnej. W okresie od września 2013 do czerwca 2016 r. sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland odpowiedzialnego za Pion Infrastruktury, Centrum Przetwarzania Danych oraz Dział Teleinformatyki. Od 4 stycznia 2016 r. jest Prezesem Zarządu Asseco Data Systems – spółki utworzonej poprzez konsolidację sześciu polskich spółek z Grupy Asseco i Pionu Infrastruktury z Asseco Poland. Od 1 października 2017 r. sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland. Jest Prezesem Zarządu ComCERT.
Pan Andrzej Dopierała nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Andrzej Dopierała nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
*
Krzysztof Groyecki - absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera.
W latach 1981-1987 był asystentem oraz starszym asystentem w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a w latach 1987-1998 był założycielem i współwłaścicielem oraz Prezesem Zarządu PiK Systemy Informatyczne Gliwice. Kolejno, w latach 1994-2000, był założycielem i współwłaścicielem oraz Członkiem Zarządu PiK-Net, następnie w latach 1999-2001 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ComputerLand Zdrowie, a w latach 1999-2005 był Dyrektorem Generalnym Sektora Opieki Zdrowotnej ComputerLand. W latach 2004-2006 sprawował funkcję Członka Zarządu RUM IT. Pomiędzy 2005 a 2008 rokiem był Pełnomocnikiem Zarządu ds. Opieki Zdrowotnej ComputerLand oraz Sygnity. W latach 2008-2010 był Dyrektorem Pionu Rozwiązań dla Opieki Zdrowotnej w ABG. Od r. 2010 pełni funkcję Dyrektora Pionu Opieki Zdrowotnej w Asseco Poland.
Ponadto pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Clinika (2002-2003), Serum Software (2008-2010) oraz spółce 3S – Śląskie Sieci Światłowodowe (2007-2013).
Od 1 czerwca 2016 r. jest Wiceprezesem Asseco Poland. Od 29 maja 2020 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Asseco Equator Software.
Pan Krzysztof Groyecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Krzysztof Groyecki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
*
Marek Panek - absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, gdzie w 1994 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera. Od 1995 r. pracował w Asseco Poland (dawny COMP Rzeszów), przechodząc kolejne szczeble rozwoju zawodowego od stanowiska Specjalisty ds. Marketingu przez Dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu, aż do funkcji Członka Zarządu w latach 2004-2007.
Od 22 marca 2007 r. zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Poland. Sprawuje funkcje menedżerskie w spółkach Grupy Asseco: Przewodniczącego Rady Dyrektorów spółki Formula Systems, Członka Rady Dyrektorów w Peak Consulting Group i Asseco Danmark, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Nextbank Software oraz ComCERT. Jest Członkiem Rady Nadzorczej w Sintagma, Asseco Lietuva, Asseco Central Europe, Asseco Innovation Fund i adesso banking solutions. Jest również Prezesem Zarządu GSTN Consulting i Członkiem Zarządu Asseco International.
Pan Marek Panek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Marek Panek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
*
Paweł Piwowar - absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera. W 1991 r. rozpoczął pracę w spółce Computerland, gdzie zakończył pracę jako Wiceprezes Zarządu.
W latach 1998-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oracle Polska, gdzie od 2004 r. był szefem grupy krajów bałtyckich w Oracle Central Europe: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Węgry. Pomiędzy rokiem 2008 a 2010 zajmował stanowisko I Wiceprezesa Zarządu w ABG. Jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej w PGS Software.
Od 1 października 2009 r. jest zatrudniony w Asseco Poland na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej DahliaMatic.
Pan Paweł Piwowar nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, za wyjątkiem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGS Software S.A., wskazanej powyżej.
Pan Paweł Piwowar nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
*
Zbigniew Pomianek - absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1990-1992 był asystentem na tym wydziale. Od 1992 r. informatyk w firmie Jazcoop, od 1993 do 1995 r. w COMP.
Współtworzył Asseco Poland, gdzie pracuje od września 1995 r. kolejno m.in. na stanowiskach: Dyrektora Usług Bankowych, Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Pionu Oprogramowania, Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych oraz od 22 marca 2007 r. Wiceprezesa Zarządu Spółki.
W latach 2000-2004 Członek Rady Nadzorczej Studia Komputerowego GALKOM. W latach 2007-2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Anica System. W latach 2007-2015 był Członkiem Rady Nadzorczej Postdata. Był również Członkiem Rady Nadzorczej ZUI Novum. Obecnie Członek Rady Nadzorczej w Asseco Business Solutions, Nextbank Software oraz adesso banking solutions. Przewodniczący Rady Nadzorczej w Asseco Innovation Fund i Asseco Services.
Pan Zbigniew Pomianek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Zbigniew Pomianek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
*
Sławomir Szmytkowski - Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Zatrudniony w Prokom Software kolejno w Biurze Koordynacji Projektów Informatycznych (1996-2002) oraz na stanowisku Dyrektora
Departamentu Klientów Strategicznych (2003-2007). Od połączenia Asseco Poland z Prokom Software w 2007 r. zatrudniony w Asseco Poland na stanowisku Dyrektora Zarządzającego (w latach 2007-2009). Od 2009 r. Dyrektor Pionu Utrzymania Systemów. Od 1 lipca 2019 r. Wiceprezes Zarządu Spółki.
Pan Sławomir Szmytkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Sławomir Szmytkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
*
Pani Karolina Rzońca-Bajorek jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Finanse i Rachunkowość (Specjalność: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw).
Karierę zawodową rozpoczęła w 2009 r. w ERNST & YOUNG AUDIT Sp. z o.o. w dziale audytu, gdzie brała udział w audytach dużych klientów z sektora przedsiębiorstw. W latach 2012-2014 pracowała w Asseco Poland S.A. jako Specjalista ds. finansów w Dziale Sprawozdawczości Grupy Asseco. Następnie, w latach 2014-2015, była Ekspertem ds. sprawozdawczości giełdowej w PHZ Baltona S.A.
Od 2015 r. w Asseco Poland S.A. odpowiada, jako Dyrektor Działu Sprawozdawczości Grupy Asseco,
za proces raportowania okresowego oraz wdrożenia i stosowania spójnej polityki rachunkowości w Asseco Poland S.A. oraz spółkach z Grupy. Od 2019 r., jako Dyrektor Pionu Finansowego Grupy Asseco, zarządza obszarem obejmującym procesy grupowe w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu.
Posiada tytuł FCCA oraz Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta.
Pani Karolina Rzońca-Bajorek nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pani Karolina Rzońca-Bajorek nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
*
Artur Wiza - absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył studia ekonomiczne na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Computerland, odpowiadając za sprzedaż do klientów korporacyjnych. Od 1997 r. związany z polskim odziałem Hewlett-Packard Polska, gdzie kolejno odpowiadał za marketing produktów, rozwój rynku SMB, marketing i współpracę z partnerami handlowymi. Od 2000 r. Dyrektor Marketingu Hewlett Packard Polska odpowiedzialny za rynek Enterprise i Corporate. W latach 2002-2005 Przewodniczący Polskiej Rady Dyrektorów Marketingu przy The Conference Board. Od września 2006 r. do marca 2011 r. Członek Zarządu Getin Holding, odpowiedzialny za marketing, komunikację zewnętrzną i wewnętrzną oraz relacje inwestorskie. Pełnił również funkcje rzecznika prasowego grupy Getin Holding, Getin Noble Banku oraz LC Corp (obecnie Develia). Był Członkiem Rad Nadzorczych spółek Fiolet Powszechny Dom Kredytowy, Panorama Finansów, OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie, SC Perfect Finance w Bukareszcie oraz LC Corp (obecnie Develia). Od 2012 r. Dyrektor Zarządzający w Asseco Poland odpowiedzialny za Obszar Komunikacji Korporacyjnej (marketing, PR i relacje inwestorskie). Pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan oraz Przewodniczącego Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Od 1 marca 2018 r. Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.
Pan Artur Wiza nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Artur Wiza nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
*
Gabriela Żukowicz – Absolwentka Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w r. 2002 r. ukończyła aplikację radcowską.
W Asseco Poland pracuje od 1998 r., pełniąc funkcję Dyrektora Biura Zarządu (październik 2004 - grudzień 2009), a od stycznia 2010 r. – Dyrektora Działu Organizacyjno-Prawnego. Ponadto od sierpnia 2012 do września 2017 r. sprawowała funkcję Prokurenta Spółki. Jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Parku Wodnego Sopot, Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej w Asseco Services i Asseco Innovation Fund oraz Członkiem Rad Nadzorczych w spółkach: Asseco Western Europe, Sintagma i Asseco Lietuva. Od 1 października 2017 r. pełni funkcję Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.
Pani Gabriela Żukowicz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pani Gabriela Żukowicz nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust 5 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ASSECO Poland SA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO POLANDInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-322Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Olchowa14
(ulica)(numer)
17 888 55 5517 888 55 50
(telefon)(fax)
info@asseco.plwww.asseco.pl
(e-mail)(www)
522-000-37-82010334578
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Gabriela ŻukowiczWiceprezes Zarządu
2021-03-23Marek PanekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk