• Odbierz prezent
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy (2021-02-25 18:24)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 lutego 2021 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2020 przeznaczona na dywidendę wynosi 66 836 386,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 9 569 321,58 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złoty pięćdziesiąt osiem groszy) Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Zarządu, proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4c
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
www.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Wojciech BarczentewiczPrezes Zarządu
2021-02-25Mariusz LizonCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk