• Odbierz prezent
ASP: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok (2021-07-31 21:35)

Spis załączników:

Zarząd Fince Holding S.A. (dalej: („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2021 (dot. harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2021) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok.

Termin publikacji ww. raportu przypadał na dzień 31 maja 2021 r., jednakże w wyniku ww. zmiany nowy termin publikacji raportu rocznego za 2020 rok zostaje ustalony na dzień 31 sierpnia 2021 roku.

Powyższa zmiana podyktowana jest obowiązującymi w ostatnim czasie ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19, które spowodowały utrudnienia w procesie kompletowania i przepływu dokumentacji finansowej. Tym samym z uwagi na trwające prace nad raportem rocznym Spółki za rok 2020, publikacja raportu rocznego Spółki w pierwotnie zakładanym terminie nie będzie możliwa.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2021 pozostają bez zmian, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.


Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-07-31 21:35:15Robert IlskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk