• Odbierz prezent
ASM GROUP: wydanie postanowienia o oddaleniu wniosku o zmianę danych spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS – dodatkowy komentarz

Zarząd ASM GROUP S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 08/2021, 09/2021 oraz 11/2021, informuje, że 11 maja 2021 r. powziął informację o oddaleniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wniosku o zmianę danych Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS, który został złożony przez Adama Stańczaka oraz Łukasza Stańczaka i który miał dotyczyć rzekomych zmian w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej Spółki.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, będący właściwym sądem rejestrowym dla Spółki, oddalając Wniosek stwierdził w szczególności, że Adam Stańczak i Łukasz Stańczak nie są członkami Zarządu Spółki, a zatem nie są uprawnieni do reprezentowania Spółki. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie wskazał również, że – mimo twierdzeń Adama Stańczaka oraz Łukasza Stańczaka – 22 kwietnia 2021 r. nie doszło do zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Oddalenie Wniosku potwierdza dotychczasowe stanowisko Spółki.

W skład Zarządu Spółki wchodzą niezmiennie: Dorota Kenny, Jacek Pawlak i Andrzej Nowak, a w skład Rady Nadzorczej niezmiennie: Marcin Skrzypiec, Szymon Pikula, Paweł Moskwa, Bartosz Wasilewski i Filip Nazar.

Zarząd Spółki podkreśla, że działania Adama Stańczaka w ostatnim okresie są bezprawne i uderzają w Spółkę. W naszej ocenie, działania te są podejmowane w związku z planowanym przez Spółkę pociągnięciem Adama Stańczaka do odpowiedzialności za czynności podejmowane przez niego w okresie, kiedy sprawował funkcję prezesa zarządu Spółki. Spółka będzie w pełnym zakresie dochodziła swoich praw i przeciwdziałała szkodliwym działaniom – komentuje Dorota Kenny, prezes zarządu ASM Group.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk