• Odbierz prezent
ASM GROUP S.A.: Doręczenie żądania odkupu udziałów w ASM Germany GmbH należących do FEZ FIZAN (2021-07-23 20:21)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr33/2021
Data sporządzenia: 2021-07-23
Skrócona nazwa emitenta
ASM GROUP S.A.
Temat
Doręczenie żądania odkupu udziałów w ASM Germany GmbH należących do FEZ FIZAN
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ASM GROUP S.A. („Spółka”) informuje, że 23 lipca 2021 r. Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) doręczył Spółce żądanie odkupu przez Spółkę wszystkich udziałów w kapitale zakładowym ASM Germany GmbH należących do Funduszu („Żądanie”).
Zgodnie z oświadczeniem Funduszu, żądanie zostało złożone na podstawie umowy inwestycyjnej dotyczącej wspólnej inwestycji docelowo w spółkę Vertikom GmbH, która została zawarta 25 kwietnia 2018 r. między Funduszem a Spółką przy udziale ASM Germany GmbH („ASM Germany”) („Umowa Inwestycyjna”) (Spółka informowała o zawarciu Umowy Inwestycyjnej m.in. raportem bieżącym 6/2018 z 19 maja 2018 r.).
Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej - w przypadkach przez Umowę Inwestycyjną przewidzianych - Fundusz, który jest uprawniony z 49,9% udziałów w ASM Germany (która to spółka została utworzona w celu inwestycji w Grupę Vertikom), może żądać odkupienia przez Spółkę wszystkich udziałów w ASM Germany należących do Funduszu („Opcja Put”).
Zgodnie z Żądaniem łączna cena za (wszystkie) udziały ustalona i żądana przez Fundusz od Spółki wynosi 13.971.800,00 euro.
Zarząd analizuje skuteczność wykonania Opcji Put przez Fundusz.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASM GROUP S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emilii Plater53
(ulica)(numer)
+48 22 166 16 50
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252488185142578275
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-23Dorota KennyPrezes ZarząduDorota Kenny
2021-07-23Jacek PawlakCzłonek ZarząduJacek Pawlak

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk