• Odbierz prezent
ASBISc: Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendy za 2020 r. (2021-03-30 09:28)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendy za 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 30 marca 2021 r. w oparciu o zaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok, podjęła decyzję o zarekomendowaniu zbliżającemu się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy („ZWZA”) wypłatę dywidendy z zysku netto Spółki za 2020 rok.

Rada Dyrektorów będzie rekomendowała ZWZA wypłatę 0,20 USD na akcję, co daje kwotę w wysokości 11.100.000 USD z zysku netto po opodatkowaniu za 2020 rok.

Niezależnie od rekomendacji Rady Dyrektorów, ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy oraz jej wysokości należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W dniu 17 grudnia 2020 roku Spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy z zysku Spółki za 2020 rok w wysokości 5.550.000 USD, co stanowiło 0,10 USD na akcję.

W przypadku akceptacji rekomendacji Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises przez ZWZA, całościowa dywidenda z zysku za 2020 r. może wynieść 0,30 USD na akcję, co oznaczało będzie całkowitą wypłatę w wysokości 16.650.000 USD z zysku netto po opodatkowaniu za 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Title: The Board of Directors‘ recommendation on the final dividend for Y2020

Legal basis: Art. 17 ust.1 MAR – inside information.

Message:
The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“the Company") hereby informs that on March 30th, 2021, based on audited consolidated financial statements of the Company's for Y2020, made a resolution to recommend to the forthcoming Annual General Meeting of Shareholders („the AGM”) the payment of a final dividend out of the Y2020 net profit after tax.

The Board of Directors will recommend to the AGM to pay USD 0.20 per share, which gives an amount of USD 11,100,000 out of the Y2020 net profit after tax.

Regardless of the Board of Directors‘ recommendation, the final decision on the dividend payment and its amount will be at the discretion of the Annual General Meeting of Shareholders.

On the 17th of December 2020, the Company paid out the interim dividend from the Company's profit for 2020 with the total amount of USD 5,550,000 which meant USD 0.10 per share.

If the recommendation of the Board of Directors of ASBISc Enterprises is accepted by the Annual General Meeting of Shareholders, the total dividend from the profit for 2020 may amount to USD 0.30 per share, which will mean a total payment of USD 16,650,000 from net profit after tax for 2020.

ASBISc ENTERPRISES PLC
(pełna nazwa emitenta)
ASBIScInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
4102Limassol
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kolonakiou Street43
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
CY99000115MHE 75069
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Constantinos TziamalisDyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk