• Odbierz prezent
ASBISc: raport finansowy (2021-05-06 00:02)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2021
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie USD
data przekazania: 2021-05-06
ASBISc ENTERPRISES PLC
(pełna nazwa emitenta)
ASBIScInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
4102Limassol
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kolonakiou Street43
(ulica)(numer)
+ 357 2 5857 101+ 357 2 5857 288
(telefon)(fax)
info@asbis.comwww.asbis.com
(e-mail)(www)
CY99000115MHE 75069
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. PLNw tys. EUR
kwartał(y) narastająco / okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport kwartalny za I kw.2021.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2021
Consolidated interim report for Q1 2021.pdfConsolidated interim report for Q1 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-06Constantinos TziamalisDyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk