• Odbierz prezent
ASBISc: raport finansowy (2021-03-31 00:02)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie USD
data przekazania: 2021-03-31
ASBISc ENTERPRISES PLC
(pełna nazwa emitenta)
ASBIScInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
4102Limassol
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kolonakiou Street43
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
CY99000115MHE 75069
(NIP)(REGON)
KPMG Limited, Cypr
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
200200

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport roczny za 2020 r..pdfSkonsolidowany raport roczny za 2020 r.
Raport i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020.pdfRaport i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 r.
ASBIS Niefinansowe sprawozdanie za 2020.pdfSkonsolidowane niefinansowe sprawozdanie za 2020 r.
Consolidated annual report for 2020.pdfConsolidated annual report for 2020
Report and Consolidated Financial Statements for 2020.pdfReport and consolidated financial statements for 2020
ASBIS Non-financial report for 2020.pdfConsolidated non-financial report for 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Siarhei KostevitchPrzewodniczący Rady Dyrektorów, Dyrektor Generalny
2021-03-31Marios ChristouDyrektor
2021-03-31Constantinos TziamalisDyrektor
2021-03-31Yuri UlasovichDyrektor
2021-03-31Demos DemouDyrektor Niewykonawczy
2021-03-31Tasos A.PanteliDyrektor Niewykonawczy
2021-03-31Maria PetridouDyrektor Niewykonawczy


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Marios ChristouDyrektor Finansowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk