• Odbierz prezent
ARX: Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą (2021-10-26 10:10)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd ARRINERA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuję, iż w dniu 25 października 2021 roku, wypełniając zobowiązanie wynikające z Uchwały Nr 607/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 czerwca 2019 r. w związku z Uchwałą nr 997/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 września 2021 r. podpisał z firmą ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy NewConnect w zakresie § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym nie krótszy niż 1 rok od dnia jej zawarcia.

Na mocy podpisanej umowy Autoryzowany Doradca będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Emitent przekazał Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A kopię umowy zawartej z Autoryzowanym Doradcą wraz z oświadczeniem Autoryzowanego Doradcy, o którym mowa w § 18 ust. 5a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, wypełniając tym samym wszystkie obowiązki, nałożone przez Regulatora Uchwałą Nr 607/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-10-26 10:10:45Piotr GniadekPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk