• Odbierz prezent
ARX: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (2021-03-26 10:31)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm. („Ustawa Zmieniająca”), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 10:00 do 17:00 pod adresem biura zarządu Emitenta tj. ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, Kancelaria Adwokacka Osiński spółka komandytowa.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasła z mocy prawa z dniem 01.03.2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy Zmieniającej.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przepisami zawartymi w Ustawie Zmieniającej.

Podstawa prawna:
Inne uregulowanie - art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-26 10:31:55Piotr GniadekPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk