• Odbierz prezent
ARX: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021 (2021-10-22 18:39)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) określa niniejszym harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2021.

Raporty okresowe w roku 2020 będą publikowane w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2019 roku - 10 sierpnia 2021 roku
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 roku - 11 sierpnia 2021 roku
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 roku - 11 sierpnia 2021 roku
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 roku - 11 sierpnia 2021 roku

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2020 roku - 11 sierpnia 2021 roku
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 roku - 11 sierpnia 2021 roku
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 roku - 11 sierpnia 2021 roku
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 roku - 15 listopada 2021 roku

- raport okresowy roczny za rok 2019 - 27 września 2021 roku
- raport okresowy roczny za rok 2020 - 27 września 2021 roku

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że w roku 2021, przed dniem publikacji niniejszego raportu, Emitent opublikował zaległe raporty okresowe, których termin publikacji przypadał zarówno na rok 2020 jak i na rok 2021, z czego wynika podanie terminu publikacji wszystkich tych zaległych raportów w niniejszym harmonogramie, dotyczącym dat publikacji raportów okresowych w roku 2021.

Wszelkie ewentualne zmiany harmonogramu publikowania raportów okresowych w roku 2021 będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-10-22 18:39:11Piotr GniadekPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk