• Odbierz prezent
ARTP S.A.: Zakup 40% praw do technologii związanej z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości (2021-03-25 14:47)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
ARTP S.A.
Temat
Zakup 40% praw do technologii związanej z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 25 marca 2021 r. zawarł z VENET-LUX Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: VENET-LUX) umowę (dalej: Umowa), której przedmiotem jest zakup 40% praw do technologii związanej z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości (dalej: Technologia), za cenę 300.000,00 zł netto. Kwota zostanie uiszczona na rachunek bankowy VENET-LUX.
Zarząd wskazuje, iż w związku z zawarciem Umowy, Spółka posiada 100% praw do Technologii.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARTP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARTP S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
45-084Opole
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strzelców Bytomskich7
(ulica)(numer)
+48 515 537 918+48 515 537 918
(telefon)(fax)
artpcapital.pl
(e-mail)(www)
754-302-83-19160378361
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Piotr WołąsewiczPrezes Zarzadu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk