• Odbierz prezent
ARTP S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ArtP Capital S.A. ze spółką INTERMARUM Sp. z o.o. (2021-02-25 13:31)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia:2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
ARTP S.A.
Temat
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ArtP Capital S.A. ze spółką INTERMARUM Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej jako „Emitent”, „Spółka Przejmująca”) działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm., zwanej dalej k.s.h.) w związku z art. 402 § 2 k.s.h. oraz art. 4021 k.s.h., zawiadamia akcjonariuszy po raz pierwszy o zamiarze połączenia Emitenta jako Spółką Przejmującą ze spółką INTERMARUM Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, przy ul. Jakuba Kani 14/3, 45-340 Opole, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000608479, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7543115610, oraz numer statystyczny REGON: 363986221 jako Spółką Przejmowaną (dalej jako „Spółka Przejmowana”).

Połączenie spółek ArtP Capital S.A. jako Spółki Przejmującej oraz spółki INTERMARUM Sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie), w drodze sukcesji uniwersalnej.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść zawiadomienia.
Załączniki
PlikOpis
Artp Capital S.A. - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia.pdfPierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARTP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARTP S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
45-084Opole
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strzelców Bytomskich7
(ulica)(numer)
+48 515 537 918+48 515 537 918
(telefon)(fax)
artpcapital.pl
(e-mail)(www)
754-302-83-19160378361
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Piotr WołąsewiczPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk