• Odbierz prezent
ARTP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 marca 2021 r. (2021-02-25 13:42)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia:2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
ARTP S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 marca 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400030, (dalej zwanej „Spółką”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 marca 2021 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A., które odbędzie w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną dokumentację
Załączniki
PlikOpis
1. Ogłoszenie Zarządu ArtP Capital S.A. o zwołaniu NWZ 2021.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ
2. Projekty uchwał Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia ArtP Capital SA.pdfProjekty uchwał NWZ
3. ArtP Capital S.A. - pełnomocnictwa do ogłoszenia NWZ 29.03.2021.pdfPełnomocnictwa do NWZ
4. ArtP Capital S.A. - Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdfInformacja o liczbie akcji
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARTP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARTP S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
45-084Opole
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strzelców Bytomskich7
(ulica)(numer)
+48 515 537 918+48 515 537 918
(telefon)(fax)
artpcapital.pl
(e-mail)(www)
754-302-83-19160378361
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Piotr WołąsewiczPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk