• Odbierz prezent
ARTIFEX MUNDI S.A.: Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2020 (2021-03-17 18:42)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia:2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
ARTIFEX MUNDI S.A.
Temat
Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu („Spółka”) w toku prac prowadzących do sporządzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r. - podjął decyzję o opublikowaniu wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Artifex Mundi („Grupa”) za rok 2020 zaprezentowanych w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Publikacja omawianych wybranych danych finansowych Grupy już na tym etapie (tj. przed ukończeniem oraz przekazaniem do publicznej wiadomości odpowiedniego raportu rocznego) uzasadniona jest w ocenie Zarządu m.in. istotną poprawą efektywności biznesowej Grupy zaobserwowaną 2020 r. w porównaniu do poprzedniego roku.

Zarząd Spółki zastrzega jednak, że przedstawione wyniki mają charakter szacunkowy i mogą odbiegać od finalnych wyników finansowych Grupy, które po zakończeniu trwającego badania wykonywanego przez firmę audytorską zostaną w dniu 31 marca 2021 r. przedstawione w raporcie rocznym.
Załączniki
PlikOpis
RB 12-2021 Zalacznik.pdfWybrane szacunkowe skonsolidowane dane za rok 2020 - załącznik
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARTIFEX MUNDI S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-800Zabrze
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wolności262
(ulica)(numer)
+48 32 7470447
(telefon)(fax)
www.artifexmundi.com
(e-mail)(www)
6482765128242841025
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Przemysław BłaszczykPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk