• Odbierz prezent
ARTIFEX MUNDI S.A.: Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy za I kwartał 2021 r. (2021-05-10 08:53)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia:2021-05-10
Skrócona nazwa emitenta
ARTIFEX MUNDI S.A.
Temat
Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy za I kwartał 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu („Spółka”) – w toku prac prowadzących do sporządzenia skonsolidowanego raportu półrocznego Spółki – podjął decyzję o opublikowaniu wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Artifex Mundi („Grupa”) za I kwartał 2020 r., zaprezentowanych w załączniku do niniejszego raportu bieżącego (z uwzględnieniem wpływu zdarzeń jednorazowych na wynik).

Publikacja omawianych wybranych danych finansowych Grupy już na tym etapie (tj. przed ukończeniem oraz przekazaniem do publicznej wiadomości odpowiedniego raportu kwartalnego) uzasadniona jest w ocenie Zarządu m.in. istotną poprawą efektywności biznesowej Grupy zaobserwowaną w I kwartale 2021 r., porównując ten okres do analogicznego w poprzednim roku obrotowym. Odnotować należy w szczególności, iż – wedle aktualnego stanu wiedzy Zarządu – zysk netto Grupy osiągnięty w I kwartale 2021 r. wynosi 3.289 tys. zł, co stanowi wartość o 134% większą niż w odpowiednim przedziale czasu roku 2020 r.

Zarząd Spółki zastrzega, że przedstawione dane finansowe mają charakter szacunkowy i na skutek dalszych prac księgowych mogą odbiegać (potencjalnie w sposób nieznaczny) od finalnych wyników finansowych Grupy zaprezentowanych w skonsolidowanym raporcie półrocznym, którego publikacja nastąpi 27 maja 2021 r.
Załączniki
PlikOpis
RB 21-2021 Zalacznik.pdfZałącznik - szacunkowe skonsolidowane dane za I kwartał 2021 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARTIFEX MUNDI S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-800Zabrze
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wolności262
(ulica)(numer)
+48 32 7470447
(telefon)(fax)
ir@artifexmundi.comwww.artifexmundi.com
(e-mail)(www)
6482765128242841025
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-10Przemysław BłaszczykPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk