• Odbierz prezent
ARTIFEX MUNDI S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych Artifex Mundi S.A. w roku obrotowym 2022 (2022-01-13 19:34)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2022
Data sporządzenia: 2022-01-13
Skrócona nazwa emitenta
ARTIFEX MUNDI S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych Artifex Mundi S.A. w roku obrotowym 2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Artifex Mundi S.A. (dalej jako: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2022 roku:
• Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 r. – 31 marca 2022 r.
• Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 18 maja 2022 r.
• Skonsolidowany raport półroczny za 2022 r. – 21 września 2022 r.
• Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 16 listopada 2022 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że:

a. na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej jako: „Rozporządzenie”), Emitent nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 r.;

b. na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową o Emitencie;

c.na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone jednostkowe skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania oraz ze skróconą informacją dodatkową.

Podstawa prawna szczegółowa obowiązku informacyjnego: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARTIFEX MUNDI S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-800Zabrze
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wolności262
(ulica)(numer)
+48 32 7470447
(telefon)(fax)
ir@artifexmundi.comwww.artifexmundi.com
(e-mail)(www)
6482765128242841025
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-01-13Przemysław BłaszczykPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk