• Odbierz prezent
ARTIFEX MUNDI S.A.: raport finansowy (2021-05-26 19:21)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2021-05-26
ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARTIFEX MUNDI S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
41-800Zabrze
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wolności262
(ulica)(numer)
+48 32 7470447
(telefon)(fax)
ir@artifexmundi.comwww.artifexmundi.com
(e-mail)(www)
6482765128242841025
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 523,05 621,72 301,61 278,7
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 219,41 831,7922,9416,7
Zysk (strata) przed opodatkowaniem4 087,41 730,8894,0393,7
Zysk (strata) okresu3 288,51 407,4719,3320,1
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-239,1441,3-52,3100,4
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej44,1-158,69,7-36,1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-186,9-287,3-40,9-65,3
Przepływy pieniężne netto, razem-303,0-2,4-66,3-0,5
Aktywa razem39 034,135 701,88 375,97 736,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 341,46 297,71 360,71 364,7
Zobowiązania długoterminowe2 920,42 710,0626,6587,2
Zobowiązania krótkoterminowe3 421,13 587,8734,1777,4
Kapitał własny32 692,629 404,17 015,16 371,7
Kapitał podstawowy119,0119,025,525,8
Liczba akcji11 897 00011 897 00011 897 00011 897 000
Średnioważona liczba akcji11 897 00011 897 00011 897 00011 897 000
Zysk (strata) na jedną akcję0,280,690,060,15
Rozwodniony zysk na jedną akcję0,280,690,060,15
Wartość księgowa na jedną akcję2,752,470,590,54
Wypłacona dywidenda na jedną akcję0,000,000,000,00
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 529,05 629,72 302,91 280,5
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 030,11 810,6881,4411,8
Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 898,41 711,1852,6389,2
Zysk (strata) okresu3 105,31 404,3679,2319,4
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 805,8135,6-395,030,8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-362,2-94,7-79,2-21,5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-190,4-278,7-41,6-63,4
Przepływy pieniężne netto, razem-2 279,4-235,7-498,6-53,6
Aktywa razem37 260,935 129,37 995,47 612,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 322,97 296,61 356,81 581,1
Zobowiązania długoterminowe2 905,12 680,0623,4580,7
Zobowiązania krótkoterminowe3 417,84 616,7733,41 000,4
Kapitał własny30 938,027 832,76 638,66 031,2
Kapitał podstawowy119,0119,025,525,8
Liczba akcji11 897 00011 897 00011 897 00011 897 000
Średnioważona liczba akcji11 897 00011 897 00011 897 00011 897 000
Zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR0,260,670,060,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR0,260,670,060,15
Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR2,602,340,560,51
Wypłacona dywidenda na jedną akcję w PLN/EUR0,000,000,000,00

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2021.Q1_Artifex_Mundi_-_Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_26_05.pdfSkonsolidowany raport kwartalny 1Q 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-26Przemysław BłaszczykPrezes Zarządu
2021-05-26Kamil UrbanekCzłonek Zarządu
2021-05-26Robert MikuszewskiCzłonek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk