• Odbierz prezent
ARTIFEX MUNDI S.A.: Pozytywne opinie Rady Nadzorczej Spółki dotyczące planowanego utworzenia programu motywacyjnego oraz projektu zmian w polityce wynagrodzeń. (2021-03-31 19:09)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2020
Data sporządzenia:2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
ARTIFEX MUNDI S.A.
Temat
Pozytywne opinie Rady Nadzorczej Spółki dotyczące planowanego utworzenia programu motywacyjnego oraz projektu zmian w polityce wynagrodzeń.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 22.03.2021 r., niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje:

1. utworzenia w Spółce programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki i kluczowych pracowników opartego o konkretny Regulamin Programu Motywacyjnego, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitał docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości;

2. wprowadzenia zmian w obowiązującej w Spółce polityce wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Projekty dokumentów zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki są tożsame z dokumentami przedstawionymi przez Zarząd Spółki w załączniku do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 22.03.2021 r.

Zarząd Spółki przekazuje treść przedmiotowych uchwał Rady Nadzorczej Spółki w załączeniu. Zostaną one również udostępnione na stronie internetowej Spółki: www.artifexmundi.com w zakładce: Inwestorzy/Walne Zgromadzenia/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 21 kwietnia 2021.
Załączniki
PlikOpis
1_Uchwała RN w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Programu Motywacyjnego.pdfUchwała RN w sprawie projektu Regulaminu Programu Motywacyjnego
2_Uchwała RN w sprawie zaopiniowania projektu Polityki Wynagrodzeń.pdfUchwała RN w sprawie zaopiniowania projektu Polityki Wynagrodzeń
3 Artifex Mundi_NWZ_projekt uchwał.pdfNWZ Projekt Uchwał
4_Aftifex Mundi_Regulamin.pdfRegulamin Programu Motywacyjnego
5_Artifex_Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN.pdfPolityka wynagrodzeń
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARTIFEX MUNDI S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-800Zabrze
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wolności262
(ulica)(numer)
+48 32 7470447
(telefon)(fax)
ir@artifexmundi.comwww.artifexmundi.com
(e-mail)(www)
6482765128242841025
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Przemysław BłaszczykPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk