• Odbierz prezent
ARTIFEX MUNDI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (2021-06-02 18:59)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia:2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
ARTIFEX MUNDI S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Artifex Mundi S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ"). ZWZ odbędzie się dnia 30 czerwca 2021 roku o godz. 11:00 w Katowicach przy ul. Szewczenki 8b.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada:

1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
2) projekty uchwał,
3) dokumenty, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, to jest:
a) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań Spółki,
b) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności,
c) sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2019 – 2020 rok.


Pozostałe dokumenty będące przedmiotem obrad udostępnione zostały na stronie internetowej Spółki w dniu 31 marca 2021 roku wraz z raportami okresowymi i są dostępne pod adresem:
https://www.artifexmundi.com/pl/raporty/
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA za 2020.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał na ZWZA za 2020.pdfProjekty uchwał
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki.pdfSprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 wraz z oceną sytuacji Spółki.pdfSprawozdanie RN z działalności
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN 2019-2020.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARTIFEX MUNDI S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-800Zabrze
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wolności262
(ulica)(numer)
+48 32 7470447
(telefon)(fax)
ir@artifexmundi.comwww.artifexmundi.com
(e-mail)(www)
6482765128242841025
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-02Przemysław BłaszczykPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk