• Odbierz prezent
ARTIFEX MUNDI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (2021-03-22 19:46)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia:2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
ARTIFEX MUNDI S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu („Spółka”), w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 kwietnia 2021 roku o godz. 11:00 w Katowicach przy ul. Szewczenki 8b z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2020 roku.

8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał mające być przedmiotem jego obrad stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
Artifex_Mundi_NWZ_ogloszenie_o_zwolaniu.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ
3 Artifex Mundi_NWZ_projekt uchwał.pdfProjekt uchwał
4_Aftifex Mundi_Regulamin.pdfRegulamin Programu Motywacyjnego
5_Artifex Mundi_Opinia Zarządu.pdfOpinia Zarządu
6_Artifex_Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN.pdfPolityka wynagrodzeń Zarządu i RN
7_Artifex Mundi_Umowa Uczestnictwa w Programie.pdfUmowa Uczestnictwa w Programie
8_Artifex Mundi_Umowa Objęcia Akcji.pdfUmowa Objęcia Akcji
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARTIFEX MUNDI S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-800Zabrze
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wolności262
(ulica)(numer)
+48 32 7470447
(telefon)(fax)
www.artifexmundi.com
(e-mail)(www)
6482765128242841025
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Przemysław BłaszczykPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk