• Odbierz prezent
ARTIFEX MUNDI S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. (2023-06-07 22:36)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2023
Data sporządzenia:2023-06-07
Skrócona nazwa emitenta
ARTIFEX MUNDI S.A.
Temat
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe³ni¹ce obowi¹zki zarz¹dcze.
Treść raportu:
Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 7 czerwca 2023 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014, przez Pana Roberta Ditrycha, tj. osobę będącą Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, Spółka powzięła informację o nabyciu przez Pana Roberta Ditrycha w dniu 7 czerwca 2023 roku 11.160 akcji Emitenta.

Pan Robert Ditrych jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, dzięki czemu posiada dostęp do informacji poufnych Emitenta.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie_KNF_RD_akcje_Artifex_20230607.pdfZawiadomienie
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARTIFEX MUNDI S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-855Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szewczenki8B
(ulica)(numer)
+48 32 7470447
(telefon)(fax)
www.artifexmundi.com
(e-mail)(www)
6482765128242841025
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-06-07Przemysław BłaszczykPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk