• Odbierz prezent
ARTIFEX MUNDI S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (2021-12-23 11:53)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr47/2021
Data sporządzenia:2021-12-23
Skrócona nazwa emitenta
ARTIFEX MUNDI S.A.
Temat
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe³ni¹ce obowi¹zki zarz¹dcze.
Treść raportu:
Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 23 grudnia 2021 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014, przez Pana Tomasza Grudzińskiego, tj. osobę będącą Przewodniczącym Rady Nadzorczej, Spółka powzięła informację o zakupie przez Pana Tomasza Grudzińskiego w dniu 22 grudnia 2021 roku 32.345 akcji na okaziciela Emitenta.

Pan Tomasz Grudziński jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej, dzięki której posiada dostęp do informacji poufnych Emitenta.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie.pdfZawiadomienie - Tomasz Grudziński
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARTIFEX MUNDI S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-800Zabrze
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wolności262
(ulica)(numer)
+48 32 7470447
(telefon)(fax)
ir@artifexmundi.comwww.artifexmundi.com
(e-mail)(www)
6482765128242841025
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-23Przemysław BłaszczykPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk