• Odbierz prezent
ARTIFEX MUNDI S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (2021-10-13 10:25)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr40/2021
Data sporządzenia:2021-10-13
Skrócona nazwa emitenta
ARTIFEX MUNDI S.A.
Temat
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe³ni¹ce obowi¹zki zarz¹dcze.
Treść raportu:
Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 12 października 2021 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014, przez Pana Roberta Ditrycha, tj. osobę będącą członkiem Rady Nadzorczej, Spółka powzięła informację o zakupie przez Pana Roberta Ditrycha w dniu 7 października 2021 roku 2.967 akcji na okaziciela Emitenta. Transakcji dokonano na rynku akcji GPW (XWAR).

Pan Robert Ditrych jest członkiem Rady Nadzorczej, dzięki której posiada dostęp do informacji poufnych Emitenta.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie.pdfZawiadomienie
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARTIFEX MUNDI S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-800Zabrze
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wolności262
(ulica)(numer)
+48 32 7470447
(telefon)(fax)
www.artifexmundi.com
(e-mail)(www)
6482765128242841025
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-13Przemysław BłaszczykPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk