• Odbierz prezent
ARTERIA S.A.: Zawiadomienie Akcjonariusza dotyczące zwiększenia zaangażowania w kapitale zakładowym Emitenta za pośrednictwem spółki Investcamp Sp. z o.o. (2021-03-26 20:44)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia:2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
ARTERIA S.A.
Temat
Zawiadomienie Akcjonariusza dotyczące zwiększenia zaangażowania w kapitale zakładowym Emitenta za pośrednictwem spółki Investcamp Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Arteria S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu od spółki Mayas Basic Concept Limited z siedzibą w Nikozji („Akcjonariusz”) zawiadomienia sporządzonego w trybie art.69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080 t.j. z dnia 2020.11.25).

Akcjonariusz zawiadamia, iż stał się 50% udziałowcem spółki Investcamp sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej właścicielem 851 811 akcji spółki Emitenta, stanowiących 19,95% w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 19,95% głosów na walnym zgromadzeniu spółki Emitenta.

Przed przedmiotową transakcją Akcjonariusz był bezpośrednio właścicielem 606.883 akcji Emitenta stanowiących 14,21% w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 14,21% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Po dokonaniu przedmiotowej transakcji, Akcjonariusz pozostaje właścicielem 606.883 akcji Emitenta, stanowiących 14,21% jej kapitale zakładowym i uprawniających do 14,21% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, a ponadto za pośrednictwem spółki Investcamp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właścicielem 425 905 akcji Emitenta, stanowiących 9,97% w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 9,97% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Pełny tekst zawiadomienia Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomiemie_Mayas_Arteria_SA._str_1_pdf.pdf
Zawiadomiemie_Mayas_Arteria_SA._str_2_pdf.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Arteria Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ARTERIA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-193Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki2A
(ulica)(numer)
22 646 80 7222 482 03 99
(telefon)(fax)
inwestorzy@arteriasa.plwww.arteriasa.pl
(e-mail)(www)
527 24 58 773140012670
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Marcin MarzecPrezes Zarządu
2021-03-26Sebastian Pielach Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk