• Odbierz prezent
ARTERIA S.A.: Zawiadomienia Akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału w spółce Investcamp Sp. z o.o. posiadającej akcje Emitenta. (2021-03-27 00:10)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia:2021-03-27
Skrócona nazwa emitenta
ARTERIA S.A.
Temat
Zawiadomienia Akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału w spółce Investcamp Sp. z o.o. posiadającej akcje Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Arteria S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu dwóch zawiadomień sporządzonych w trybie art.69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080 t.j. z dnia 2020.11.25).

Oba zawiadomienia zostały przesłane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Investcamp sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które nastąpiło w dniu 25 marca 2021 roku, w wyniku którego Mayas Basic Concept Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr stała się właścicielem łącznie 50% w kapitale zakładowym spółki Investcamp sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej właścicielem 851 811 akcji Emitenta, stanowiących 19,95% w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 19,95% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Pierwsze zawiadomienie zostało przesłane przez Sebastiana Pielacha będącego właścicielem 210 764 akcji Emitenta, stanowiących 4,94% w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 4,94% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, a jednocześnie udziałowca spółki Investcamp sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Sebastian Pielach zawiadomił, iż w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Investcamp sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pozostaje właścicielem 210 764 akcji Emitenta stanowiących 4,94% w kapitale zakładowym i uprawniających do 4,94% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, a jednocześnie jako obecnie 50% udziałowiec spółki Investcamp sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sposób pośredni tj. za pośrednictwem spółki Investcamp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pozostaje właścicielem 425 905 akcji Emitenta stanowiących 9,97% w kapitale zakładowym i uprawniających do 9,97% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Drugie zawiadomienie zostało przesłane ze spółki Investcamp sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które informuje o dokonanym podwyższeniu kapitału spółki i objęciu przez Mayas Basic Concept Limited z siedzibą w Nikozji 50% udziałów w jej kapitale zakładowym, która w ten sposób stała się pośrednim właścicielem 425 905 akcji Emitenta, stanowiących 9,97% w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 9,97% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Pełny tekst zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie_Sebastian_Pielach_str_2.pdf
Zawiadomienie_Sebastian_Pielach_str_1.pdf
Zawiadomienie_Investcamp.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Arteria Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ARTERIA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-193Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki2A
(ulica)(numer)
22 646 80 7222 482 03 99
(telefon)(fax)
inwestorzy@arteriasa.plwww.arteriasa.pl
(e-mail)(www)
527 24 58 773140012670
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-27Marcin Marzec Prezes Zarządu
2021-03-27Sebastian Pielach Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk