• Odbierz prezent
ARTERIA S.A.: Zawiadomienia Akcjonariuszy dotyczące nabycia akcji Emitenta (2021-09-01 15:44)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia:2021-09-01
Skrócona nazwa emitenta
ARTERIA S.A.
Temat
Zawiadomienia Akcjonariuszy dotyczące nabycia akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Arteria S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły zawiadomienia ze spółki Investcamp Sp. z o.o., Sebastiana Pielacha i Marcina Marca związane z nabyciem przez spółkę Investcamp Sp. z o.o., 52.74 akcji stanowiących 1,23% kapitału zakładowego Spółki i dających 1,23% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Nabycie nastąpiło w drodze transakcji pakietowej w dniu 30 sierpnia 2021 roku po cenie 7,50 zł za sztukę.

Przed dokonaniem powyższej transakcji, spółka Investcamp Sp. z o.o. posiadała 851.811 akcji Spółki, stanowiących 19,95% kapitału zakładowego Spółki oraz 19,95% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu transakcji Investcamp Sp. z o.o. posiada obecnie 904.552 akcji Spółki, stanowiące 21,18% kapitału zakładowego oraz 21,18% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie, działając w imieniu spółki Investcamp Sp. z o.o. oraz Mayas Basic Concept Limited z siedzibą w Nikozji, Marcina Marca, Sebastiana Pielacha, Ewy Czarzastej-Marzec oraz Anny Pielach działających w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy („Uczestnicy Porozumienia”), które zostało zawarte w dniu 25 stycznia 2021 roku, poinformowano Spółkę, iż w wyniku przeprowadzonej transakcji Uczestnicy Porozumienia są obecnie właścicielami łącznie 2.189.540 akcji Spółki, stanowiących łącznie 51,28% w kapitale zakładowym i uprawniających łącznie do 51,28% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu pełna treść otrzymanych zawiadomień.
Załączniki
PlikOpis
Investcamp_Zawiadomienie_ARTERIA.pdf
Sebastian Pielach_Zawiadomienie_ARTERIA.pdf
art 19. ust.1 MAR_Sebastian Pielach.pdf
art 19. ust.1 MAR_Marcin Marzec.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Arteria Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ARTERIA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-193Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki2A
(ulica)(numer)
22 646 80 7222 482 03 99
(telefon)(fax)
inwestorzy@arteriasa.plwww.arteriasa.pl
(e-mail)(www)
527 24 58 773140012670
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-01Marcin Marzec Prezes Zarządu
2021-09-01Sebastian Pielach Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk