• Odbierz prezent
ARTERIA S.A.: Wypowiedzenie umowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia (2021-09-21 15:50)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2021
Data sporządzenia: 2021-09-21
Skrócona nazwa emitenta
ARTERIA S.A.
Temat
Wypowiedzenie umowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 12 maja 2021 roku, w którym Zarząd Arteria S.A. („Emitent”) informował o zawarciu umowy na realizację usługi dotyczącej „Teleplatformy pierwszego kontraktu” pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia oraz konsorcjum w skład którego weszły m.in. spółki zależne od Emitenta tj: Gallup Arteria Management Sp. z o.o. SK oraz Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. SK., Emitent podaje do wiadomości o otrzymaniu z datą 20 września, pisemnego wypowiedzenia wyżej wskazanej umowy ze skutkiem jej wygaśnięcia w ciągu 30 dni.

Jako przyczynę rozwiązania umowy wskazano spadek społecznego zainteresowania usługą, która skutkowała spadkiem liczby udzielanych teleporad w okresie kolejnych trzech miesięcy rozliczeniowych (czerwiec, lipiec i sierpień) poniżej 50% szacowanej przez NFZ ilości połączeń.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Arteria Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ARTERIA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-193Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki2A
(ulica)(numer)
22 646 80 7222 482 03 99
(telefon)(fax)
inwestorzy@arteriasa.plwww.arteriasa.pl
(e-mail)(www)
527 24 58 773140012670
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-21Marcin MarzecPrezes Zarządu
2021-09-21Sebastian Pielach Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk