• Odbierz prezent
ARTERIA S.A.: Korekta raportu nr 8/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku (2021-03-26 21:14)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
ARTERIA S.A.
Temat
Korekta raportu nr 8/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z zaleceniem otrzymanym z Departamentu Spółek Publicznych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym uzupełnienia raportu nr 8/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie otwarcia ofert przetargowych o informację dotyczącą momentu powstania informacji poufnej, Zarząd Arteria S.A. („Emitent”, „Spółka”) przestawia skorygowaną treść raportu w następującym brzmieniu:

W dniu 22 lutego 2021 roku, Zarząd Emitenta powziął informację dotyczącą otwarcia ofert na sfinansowanie zamówienia Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację usługi dotyczącej „Teleplatformy pierwszego kontraktu” o łącznej wartości projektu brutto w wysokości 219 876 948,87 zł. Oferentem, który zgodnie z dostępną informacją zaproponował najkorzystniejsze warunki cenowe (wartość brutto usługi w wysokości 83 257 300,00 zł) okazało się konsorcjum, którego liderem jest Szpital Powiatowy Gajda-Med Sp. z o.o., a w jego skład wchodzą także spółki zależne od Emitenta tj: Gallup Arteria Management Sp. z o.o. SK oraz Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. SK. Zgodnie ze złożoną ofertą przez konsorcjum, na spółki zależne od Emitenta przypadać ma ok. 15% proponowanej wartości usługi brutto.

Zarząd Emitent zastrzega, iż procedura przetargowa jest w toku i nie została zakończona. W związku z tym Emitent nie posiada informacji, w jakim terminie dojdzie do ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu i podpisania ewentualnej umowy. Zarząd Emitenta zwraca ponadto uwagę, iż w kryteriach oceny, cena stanowi jedynie 60% wagi oferty. O ostatecznym wyniku postępowania przetargowego oraz o ewentualnym zawarciu przyszłej umowy Emitent, powiadomi w formie odrębnego raportu bieżącego.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej potencjalny istotny wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Arteria Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ARTERIA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-193Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki2A
(ulica)(numer)
22 646 80 7222 482 03 99
(telefon)(fax)
inwestorzy@arteriasa.plwww.arteriasa.pl
(e-mail)(www)
527 24 58 773140012670
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Marcin MarzecPrezes Zarządu
2021-03-26Sebastian Pielach Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk