• Odbierz prezent
ART GAMES STUDIO S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (2021-03-10 16:19)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia:2021-03-10
Skrócona nazwa emitenta
ART GAMES STUDIO S.A.
Temat
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 marca 2021 r. do informacji Spółki wpłynęło zawiadomienie od Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Poznaniu o zejściu poniżej progu 5 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
ARG_Zawiadomienie_art_69_CarpathiaCapital_pon_10proc_20210310.pdfZawiadomienie Carpathia
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10Jakub BąkPrezes ZarząduJakub Bąk

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk