• Odbierz prezent
ART GAMES STUDIO S.A.: Ustalenie daty rozpoczęcia dystrybucji Alchemist Simulator (PC) w Chinach (2021-02-22 10:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
ART GAMES STUDIO S.A.
Temat
Ustalenie daty rozpoczęcia dystrybucji Alchemist Simulator (PC) w Chinach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie planów dystrybucji Alchemist Simulator w wersji na PC („Gra”) w Chinach, niniejszym informuje o ustaleniu daty rozpoczęcia dystrybucji Gry na rynku chińskim.

Zgodnie z ustaleniami partnera Emitenta, spółki Polyslash S.A. z siedzibą w Krakowie pełniącej rolę wydawcy gry („Wydawca”), z podmiotem współpracującym z Wydawcą w zakresie promocji i sprzedaży Gry na rynku chińskim, dystrybucja w ww. regionie rozpocznie się w dniu 25 lutego 2021 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22Jakub BąkPrezes ZarząduJakub Bąk

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk