• Odbierz prezent
ARRINERA S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (2021-03-26 10:27)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
ARRINERA S.A.
Temat
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm. („Ustawa Zmieniająca”), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 10:00 do 17:00 pod adresem biura zarządu Emitenta tj. ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17 00-654 Warszawa Kancelaria Adwokacka Osiński spółka komandytowa.


Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasła z mocy prawa z dniem 01.03.2021 roku Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy Zmieniającej.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przepisami zawartymi w Ustawie Zmieniającej.

Podstawa prawna:
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw w zw. z §4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARRINERA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARRINERA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-930Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Alfreda Nobla9 lok 1
(ulica)(numer)
+48 22 760 04 33+48 22 666 11 81
(telefon)(fax)
office@arrinera.comwww.arrinera.pl
(e-mail)(www)
522-297-16-69142755369
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Piotr GniadekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk