• Odbierz prezent
ARI: Raport roczny 2020 (2021-07-31 23:18)
Zarząd Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszy przekazuje Raport roczny za 2020 r.
Zgodnie z art. 57 pkt. 1, Spółka nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.
Zgodnie z § 5 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka w przypadku braku sprawozdania skonsolidowanego obowiązana jest do wskazania w raporcie rocznym wybranych danych finansowych spółki zależnej, zawierających podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego.
Ze względu na brak danych od podmiotu powiązanego, Spółka nie ma możliwości przedstawienia powyższych danych.
Niezwłocznie po ich otrzymaniu, Spółka opublikuje uzupełnienie raportu o dane finansowe podmiotu powiązanego tj. INT Sp. z o.o.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-07-31 23:18:20Jolanta KrawiecPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk