• Odbierz prezent
ARG: Zawarcie umowy o badanie sprawozdań finansowych (2023-02-07 18:25)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) podaje, iż w dniu 7 lutego 2023 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz 2023. Przedmiotowa umowa została zawarta pomiędzy Emitentem a 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (spółką wpisaną na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, pod numerem 3363).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-02-07 18:25:23Jakub BąkPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk