• Odbierz prezent
ARG: Rejestracja zmian w Statucie (2022-10-11 19:00)
fot. freepik.com
Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r., przekazuje, iż w dniu 11 października 2022 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki, które zostały wprowadzone na podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 czerwca 2022 r.

W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego komunikatu, Zarząd Emitenta przekazuje aktualny jednolity tekst Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-10-11 19:00:51Jakub BąkPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk