• Odbierz prezent
ARG: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję (2022-06-29 17:41)
fot. freepik.com
Zarząd Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), niniejszym informuje, iż w dniu 29 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało cały dotychczasowych skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję. W związku z powyższym aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:
- Marcin Przymus – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Sypko – Członek Rady Nadzorczej,
- Łukasz Kieloch – Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Zakrzewski – Członek Rady Nadzorczej.

W załączeniu do niniejszego komunikatu, zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Emitent przekazuje formularze osobowe ww. Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-06-29 17:41:17Jakub BąkPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk