Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
ARG: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art Games Studio S.A. wraz z projektami uchwał (2022-06-02 15:34)
fot. freepik.com
Zarząd Spółki Art Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych na dzień 29 czerwca 2022 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia wraz z klauzulą RODO, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) - 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-06-02 15:34:38Jakub BąkPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk